OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Správce údajů: společnost Honeysteel CNC s.r.o., Kopretinová 787, 463 12 Liberec, IČO: 01556665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32824

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Martin Janeček, e-mail: janecek@honeysteel.cz

Účel zpracování osobních údajů:

  • Pokud jste zájemce o spolupráci: uzavření smlouvy/objednávky na naše služby, plnění smlouvy/objednávky, vystavení faktury
  • Pokud jste uchazeč o zaměstnání: nábor nových zaměstnanců

Právní základ pro zpracování:

  • Pokud jste zájemce o spolupráci: zpracování osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění smlouvy/objednávky a pro vystavení faktury. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci uzavřít a plnit kupní smlouvu/objednávku.
  • Pokud jste uchazeč o zaměstnání: zpracování osobních údajů je nutné pro posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci zařadit mezi uchazeče o zaměstnání v naši společnosti.

Doba zpracování a archivace:

  • Obchodní spolupráce: 3 měsíce. V případě spolupráce po dobu platnosti smlouvy/objednávky a dle zákonných požadavků na dobu uchování účetních záznamů
  • Uchazeči o zaměstnání: 3 měsíce nebo do ukončení výběrového řízení pro danou pozici, případně obsazení dané pozice

Kategorie osobních údajů:

  • Obchodní spolupráce: jedná se o údaje, které poskytnete v dotazníku. V případě spolupráce dále jméno, příjmení, adresa sídla, adresa provozovny, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo
  • Uchazeči o zaměstnání: jedná se především o údaje, které vyplníte v dotazníku, případně poskytnete ve Vašem životopise (zejména jméno, příjmení, adresa, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, praxe apod.)

Zdroj osobních údajů: přímo od Vás

Předávání osobních údajů: osobní údaje nejsou předávány třetím stranám

Vaše práva: máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a požadovat přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kontakt

Honeysteel CNC s.r.o.

IČO: 01556665

Sídlo, provozovna:
Milířská 419
Jeřmanice (Liberec)
463 12

projekt s podporou Evropské unieSpolečnost Honeysteel CNC s.r.o. realizovala projekt s podporou Evropské unie zaměřený na pořízení nového technologického vybavení. Záměrem projektu bylo rozšíření a modernizování stávající výroby zaměřené zejména na frézování/soustružení lopatek do vodních turbín, lisovacích forem, v oblasti automobilového průmyslu výroba součástí výrobních linek a tím rozšíření nabídky pro stávající popřípadě nové zákazníky. Realizace projektu přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.